Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra samþykkti á síðasta fundi sínum þann 24. nóvember s.l. aðgerðaráætlun í umhverfis- og loftlagsmálum fyrir Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra.

Í aðgerðaráætluninni er m.a. stefnt að því að lágmarka notkun á jarðefnaeldsneyti með því að skipta út bifreiðum heilbrigðiseftirlits yfir í rafdrifna bíla, hafa orkusparnað í heiðri á vinnustað og draga úr myndun úrgangs. Hvetja til aukinnar umhverfismeðvitundar í samfélaginu með fræðslu og hvatningu til góðar verka s.s. er varða grænt bókhald, framkvæmd grænna skrefa og kolefnisjöfnunar vegna samgangna, úrgangs og orkunotkunar, sjá nánar í aðgerðaráætlun í umhverfis- og loftlagsmálum í stiku „Um HNE“
Lesa meira

Til kynningar eru umsóknir um tímabundin starfsleyfi fyrir áramóta- og þrettándabrennur og flugeldasýningar 2021-2022, sjá nánar í "Starfsleyfiskynning" í stiku.

Norðurþing hefur sótt um áramótabrennur á Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn og þrettándabrennu á Húsavík og í Kelduhverfi. Akureyrarbær hefur sótt um áramótabrennur á Akureyri, Hrísey og Grímsey. Björgunarsveitin Týr hefur sótt um áramótabrennu og flugeldasýningu á Svalbarðseyri. Björgunarsveitin Stefán hefur sótt um flugeldasýningu og áramótabrenu í Mývatnssveit. Hjálparsveit skáta Reykjadal hefur sótt um flugeldasýningu og áramótabrennu við Lauga. Súlur björgunarsveit á Akureyri hefur sótt um flugeldasýningar um áramótin. Norðurþing hefur sótt um flugeldasýningu um áramót við Kópasker. Dalvíkurbyggð hefur sótt um flugeldasýningu og áramótabrennur á Dalvík og á Árskógssandi og þrettándabrennu í Svarfaðardal.
Lesa meira

Til kynningar er umsókn Slysavarnarfélags Landsbjargar um tímabundið starfsleyfi vegna flugeldasýningar 11.12.2021 fyrir ofan byggð á Húsavík.

Flugeldasýningin er í tengslum við námskeið Björgunarskóla Landsbjargar um meðferð og öryggismál og uppsetningu skoteldasýningar og fer verklegur hluti námskeiðsins fram við brennustæði ofan byggðar Húsavíkur og verður skotið upp á tímabilinu 16-16:20 og munu uppskot vara í 15-20 mínútur, sjá nánar í starfsleyfisumsókn Landsbjargar í "Starfsleyfiskynning í stiku"
Lesa meira

Til kynningar er starfsleyfisumsókn G.V Gröfur ehf, Daggarlundi 6, 600 Akureyri fyrir grjótnám og malarvinnslu í land Hvamms í Eyjafjarðarsveit, sjá nánar í "starfsleyfiskynning" í stiku.

Eyjafarðarsveit hefur gefið út framkvæmaleyfi fyrir námuvinnsluna.
Lesa meira

Til kynningar er starfsleyfisumsókn Skútustaðarepps fyrir söfnun, geymslu og hreinsun á svartvatni og seyru frá einka- og rekstraraðilum í Skútustaðahreppi og víðar. Sjá nánar í "Starfsleyfiskynning" í stiku og starfsskilyrði vegna meðhöndlunar á seyru.

Í samræmi við umbótaáætlun sveitarfélagsins Skútustaðahrepps og rekstraraðila vegna fráveitu hefur verið byggður safntankur fyrir svartvatn og seyru á lóðinni Gullsandur á Hólasandi í Mývatnssveit.
Lesa meira

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hefur samþykkt skilyrt starfsleyfi fyrir Vatnajökulsþjóðgarð fyrir 14 þurrsalernum, vestan ár.

Starfsleyfið er háð því að starfsleyfishafi sjái til þess að blautþurkur ásamt sótthreinsispritti verði til staðar þar til hægt verður að koma upp góðri aðstöðu til handþvotta samkvæmt áætlun er lögð verður fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra eigi síðar en 1. september 2021. sjá nánar í "Stiku"
Lesa meira

Til kynningar er starfsleyfisumsókn Dalverk ehf Sandskeið 31, 620 Dalvík fyrir malarvinnslu í landi Ytra-Hvarfs, sjá nánar í "Starfsleyfiskynning"í stiku.

Lesa meira

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur samþykkt að veita Vatnajökulsþjóðgarði tímabudna undanþágu frá ákvæðum um handþvottaraðstöðu við almenningssalerni við Dettifoss.

Lesa meira

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur samþykkt að veita Icelandair hóteli á Mývatni og á Akureyri tímabudna heimild til þess að farið sé með hunda inn á gististað.

Lesa meira

Til kynningar er starfsleyfisumsókn Hjartar Harðarsonar fyrir bifreiðaverkstæði að Stórholti 6, 680 Þórshöfn. Sjá nánar í "Starfsleyfiskynning" í stiku.

Lesa meira