Gjaldskrá og forsendur gjaldskrár

  1. gr.           
  1. og 2. mgr. 2. gr. gjaldskrárinnar orðist svo:    
  Tímagjald Kr.  14.500.-
  Gjald fyrir rannsókn á hverju sýni m.t.t. örvera og eðlisþátta. kr.  23.000.-
  Gjald fyrir flutning (dráttargjald) á skráningarskyldum ökutækjum án skráningarmerkja, tækjum, kerrum, vinnuvélum, bátum og lausamunum skv. samþykkt nr. 463/2002 um umgengni og þrifnað utanhúss á starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra. kr.  25.000.-
  Gjald fyrir geymslu (geymslugjald) á skráningarskyldum  ökutækjum án skráningarmerkja, tækjum, kerrum, vinnuvélum, bátum og lausamunum skv. samþykkt nr. 463/2002 um umgengni og þrifnað utanhúss á starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra. kr. á dag  

  1.000.-

       
  2. gr.    
 

Af starfsleyfisskyldri starfsemi, er aðildarsveitafélögum heimilt að innheimta gjald fyrir starfsleyfi eins og hér segir:

Endurnýjun starfsleyfis: Starfsleyfisgjald og auglýsingarkostnaður ef við á, eitt og hálft tímagjald.

Ný starfsemi: Starfsleyfisgjald og eftirlitsgjald viðkomandi fyrirtæjaflokks ásamt auglýsingagjaldi ef við á, eitt og hálft tímagjald           

Önnur starfsleyfi sem ekki eru í eftirirlitsáætlun: Starfsleyfisgjald og gjald skv. reikningi vegna undirbúnings, ferðar úttektar og fágangs ásamt auglýsingarkostnaði ef við á, eitt og hálft tímagjald.                                                                                                                        

   
  3. gr.    
  Gjald skv. viðauka gjaldskrárinnar orðist svo:    
  1. flokkur kr.  7.604,-
  2. flokkur kr.   15.207,-
  3. flokkur kr.   30.415,-
  4. flokkur kr.   46.270,-
  5. flokkur kr.   58.395,-
  6. flokkur kr.   85.590,-
  7. flokkur kr.   106.272,-
  8. flokkur kr.   124.521,-
  9. flokkur kr.  157.797,-
  10. flokkur kr.   209.322,-
  11. flokkur kr.   236.519,-
  12. flokkur kr.  260.847,-
  3. gr.    

Gjaldskrárbreyting þessi er samin með heimild samkvæmt 12. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum, samkvæmt 21. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 með síðari breytingum, samkvæmt 25. gr. laga um matvæli nr. 93/1995 með síðari breytingum og samkvæmt 8. gr. lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002 með síðari breytingum. Gjaldskrárbreytingin var samþykkt í heilbrigðisnefnd þann 24. október 2018 og öðlast gildi við birtingu auglýsingarinnar.

Akureyri 23. ágúst 2019.

Alfreð Schiöth

framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlandssvæðis eystra