Varað við svartri starfsemi

Fram kemur á vef Umhverfisstofnunar að borið hefur á auglýsingum um svarta atvinnustarfsemi á vef- og samfélagsmiðlum og biður Umhverfisstofnun neytendur að vera á varðbergi gangvart slíku. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra tekur undir þau varnaðarorð og hvetur þá aðila sem slíka starfsemi stunda að hafa samband við heilbrigðiseftirlit og sækja um starfsleyfi.

Ef þjónusta er sótt til snyrtistofu, til dæmis naglaásetning, er ekki unnt að tryggja að kröfur um aðbúnað, hreinlæti og sóttvarnir séu uppfylltar ef ekki hefur verið sótt um starfsleyfi.

Samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, falla m.a. rakarastofur, hárgreiðslustofur, nuddstofur og aðrar snyrtistofur s.s. naglaásetningarstofur, einnig stofur þar sem fram fer húðgötun, húðflúr og húðrof, undir ákvæði laganna.

Allur atvinnurekstur sem fellur undir starfsemi snyrtistofa skal hafa gilt starfsleyfi frá heilbrigðisnefnd. Er með öllu óheimilt að hefja starfsleyfisskyldan rekstur áður en starfsleyfi hefur verið gefið út.

Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varða fangelsi.