Útgerðarfélagið Hvammur, Hrísey, áminning heilbrigðisnefndar 4. des. 2013

ÁMINNING, bókun heilbrigðisnefndar vegna losunar á fiskúrgangi

Útgerðarfélagið Hvammur, Hrísey; áminning vegna losunar á fiskúrgangi.

 Heilbrigðisnefnd bókaði eftirfarandi:

 Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra hefur ekki borist áætlun um úrbætur varðandi losun fiskúrgangs í sjó af völdum Útgerðarfélagsins Hvamms, þrátt fyrir yfirlýsingar rekstraraðila þar að lútandi. 

 Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra veitir hér með Útgerðarfélaginu Hvammi áminningu í samræmi við 26.gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.  Áminning mun verða birt á heimasíðu embættisins.  Fyrirtækinu er veittur frestur til 26.desember nk. til úrbóta og/eða koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

 Heilbrigðisnefnd vekur athygli á því að skv. 31.gr. laga nr. 7/1998 er Útgerðarfélaginu Hvammi heimilt að vísa ágreiningi um ákvörðun heilbrigðisnefndar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 4.gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.  Aðsetur úrskurðarnefndar er að Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.